Hlavním tématem portálu je pokus o zkvalitnění krajinného a územního plánování v nejširším slova smyslu, kterého by mohlo být dosaženo diskuzí. Co má jasný prostorový rozměr do mapy, systematické zpracování dílčích témat na wiki, ostatní věci k prostorovému plánování sem.


comments powered by Disqus